• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturkarta för Habo kommun

Habo kommun, belägen i Jönköpings län, erbjuder möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. Till exempel Rävafallet, ett vattenfall som lockar besökare med sin naturliga skönhet och lugnande ljud.

Kommunen har också flera naturreservat. Skämningsfors naturskog är ett område med orörd skogsmiljö och mångfald av växt- och djurliv. Gagnån är en vattendrag som erbjuder möjligheter till fiske och vandring längs dess stränder. Habomossens domänreservat är en värdefull våtmark med rikt fågelliv och en plats för naturstudier och fågelskådning.

Haboskogen och Stora Kärrs bokskog är populära områden för promenader och rekreation i naturen. Sandviksåsen och Ekillaåsen är andra natursköna platser där besökare kan njuta av vacker natur och friluftsliv. Kalmarnäslandet, Fiskebäck och Hökensås är ytterligare naturområden där besökare kan uppleva variation och skönheten i naturen.