• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Halle-Hunnebergs rasbranter

Vägbeskrivning

Under forntiden användes bergen som naturliga borgar där människor tog sin tillflykt under krig och oro. Idag är rasbranterna mest kända för sitt rika växt- och djurliv med många sällsynta arter. Klimatet i branterna är väldigt speciellt, där söderläge är soligt och varmt och norr är mörkt och fuktigt. Vegetationen har klarat sig från skogsbruk och i söderläge trivs värmeälskande växter som krissla, hedjohannesört och trollsmultron. I de skuggiga branterna åt norr finns en rik mossflora.

Branterna har även en rik svamp- och lavflora med många ovanliga arter. Det speciella klimatet gör att sällsynta oceaniska lavar trivs här som jättelav, örtlav, mussellav och blylav. Ovanför stupen på kanten av bergen finns ek- och tallskog med upp till 350-åriga tallar och ännu äldre ekar.

Besöker man Halle-Hunnebergs rasbranter kan man uppleva en unik naturupplevelse med en mängd olika växt- och djurarter som inte finns någon annanstans i Sverige. Reservatet är ett av Västra Götalands Läns mest populära utflyktsmål och bjuder på fantastiska utsikter och vackra vandringsleder.