• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Heråmaden

Vägbeskrivning

Heråmaden är ett naturskönt område som ligger söder om Tresticklans nationalpark. Det är ett naturreservat som skapades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 25 oktober 2014. Det omfattar opåverkade myrmarker och skogar längs Heråälven och är nästan fem kvadratkilometer stort.

Naturreservatet ligger i kommunen Dals-Ed i Västra Götalands län och förvaltas av Länsstyrelsen i samma län. Reservatet är viktigt för både fågellivet och vattenhushållningen i området.

Heråmaden består av 466 hektar mark, varav 463 hektar är landyta och 2 hektar är vatten. En stor del av marken, 194 hektar, är täckt av skog. Det finns även en raststuga i området för besökare att använda.

Tidigare användes delar av Heråmaden för myrslåtter ända fram till 1960-talet. Resterna av de gamla slåtterladorna finns kvar än idag. Idag har dock maden mist sin betydelse som fodermark och istället fått en annan betydelse för naturen i området.

Heråmaden är ett viktigt naturreservat som ger möjlighet till friluftsliv och är en viktig plats för bevarande av värdefull natur.