Ramhultafallet

Ramhultafallet är ett vattenfall som ligger öster om Kungsbacka. Fallet ligger där Ramnån från högre terräng faller över branta klippor ner i sjön Lygnern. Vattenfallet har flera etapper och en total fallhöjd på omkring 56 meter.

Vid Ramhultafallet har det under årens lopp funnits flera kvarnar ända sedan 1600-talet. Den sista kvarnen stod kvar ända in på 1900-talet. Ägaren till kvarnen bodde på gården Prästatorpet som idag heter Buarås. Men mjölnaren var anställd och den sista mjölnaren sägs bott på andra sidan sjön och rodde varje dag till arbetet. I början av 1900-talet kostade det bönderna som ville ha sin säd malen 25 öre per säck säd.

Vid rastplatsen som finns vid vattenfallet så kan man också se resterna av grunden till en smedja som också funnit på platsen. Men fallet har äldre historia än så, enligt Valdemar II’s jordebok, ska på 1200-talet gränsen mellan Sverige och Danmark gått här.

Ramhultafallet, men med dåligt med vatten
Ramhultafallet, men med dåligt med vatten

Vattenmängden i fallet varierar stort, från rikliga mängder på våren till bara droppande senare på sommaren. Vid vårt besök fanns inte mycket vatten i fallet.

Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/947b34ed-3eca-467e-afa6-4d113314d8ee

Källa: Eget besök på platsen

Karta till Ramhultafallet

Visa positionen i Google Maps
Visa positionen på Hitta.se

Äventyr i närheten

Göparås kyrka

Göparås kyrka är en fem meter lång grotta. Enligt vad som berättas ska grottan en gång varit bebodd.

Grottan vid Stora Björnås

Grottan vid Stora Björnås ligger sydost om Kungsbacka i Äskhults naturreservat. Grottan ligger under ett stort flyttblock.

Tjuvagrottan

Tjuvagrottan är en mindre grotta sydväst om Kinna.

Fläskoklämma

Fläskoklämma är en grotta öster om Kungsbacka. Grottans ingång är svår att ta sig igenom eftersom den bara är 30-40 cm hög. Innanför finns ett utrymme som är 1.8 meter högt. Totalt är grottan ungefär 3 meter lång.

Torkels gömma

Torkels gömma ligger mellan Bollebygd och Kinna. Grottan ligger i klipp- och bergsterräng nordväst om Lilla Hålsjön. Enligt en gammal sägen gömde sig man som hette Torkel för danskarna i denna grotta under ofredstid.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.