• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Sveriges högsta vattenfall

Detta är vårt försök till en lista över Sveriges högsta vattenfall. Men detta är svårt av flera skäl. För det första, vad är ett vattenfall? Räknas bara den fritt fallande delen eller även forsande delar? Vi har inte lyckats hitta någon definition och väljer att utgå ifrån vad som upplevs som ett vattenfall på platsen. Ja, vi vet, det är subjektivt men det bäst vi kommit fram till.

Tack vara att Lantmäteriet gjort lasermätningar och skapat höjdkartor över hela Sverige så finns ny mycket exakt data att utgå ifrån. Detta gör dock att en del "gamla sanningar" kan komma att ifrågasättas.

Detta är iallafall vårt försök, vi tar gärna feedback och hjälp för att förbättra denna lista. Vi tror att vi kommer få göra många justeringar och vi tror att det saknas vattenfall helt i listan. Inte minns så gömmer det nog sig en hel del okända i otillgängliga fjälldalar.

1. Greven (Tvillingfallen) 300 meter Lyftes fram av Claes Grundsten 2014 i Svenska Turistföreningens tidning Turist som Sveriges högsta vattenfall. Det är svårt att mäta detta fall från Lidarbilder därför har vi behålligt Claes Grundsten höjduppgift.

2. Grevinnan (Tvillingfallen) 250 meter Faller bredvid Greven och fallen kallas även Tvillingfallen. Vad gäller mätning av höjdets fall så är det samma med detta fall som Greven och tills vidare behåller vi Claes Grundsten uppgift.

3. Unna Räitavagges Vattenfall 123 meter Vattenfallet ligger i Unna Räitavagges dalgång. Vi har inte lyckats hitta något namn på fallet men efter mätning i Lidarkartorna får vi det till 123 meter.

4. Njupeskär 92 meter Detta fall är oftast omtalat som Sveriges högsta vattenfall. Men så är nog inte fallet, dock så kan det kanske vara Sveriges högst fritt fallande vattenfall. Fallet brukar uppges ha en höjd av 93 meter, men vi har efter gått efter Lider kartor och fått det till 92 meter.

5. Fettjeåfallet 78 meter Vattenfallet är ett mycket vackert fall i Vemdalen. Tidigare höjduppgifter vi hade sade 72 meter men vi får det till 78 meter.

6. Västanåfallet 68 meter Fallet brukar uppges ha en höjd av 90 meter, men när vi mätt i kartorna blir det 68 meter. Men detta fall är också lite svårt att mäta.

7. Reaiddacohkkas Vattenfall 66 meter Detta vattenfall saknar nog namn men ligger i en dalgång norr om Unna Räitavagge. Det är endast uppmätt från Lidarkartor.

8. Kräckelbäckstopet 57 meter Höjden på detta fall är vi lite osäkra på då det är svårt att mäta i kartorna. Stämmer höjden så är fallet det högsta av de många fallen i Älvdalen.

9. Ramhultafallet 56 meter Vattenfallet brukar uppges till 50 meter högt, men våra mätning ger lite mer, 56 meter. Det gör fallet till det högsta i södra Sverige.

10. Handölsforsen 49 meter Då detta är en lång sträcka med många fall och forsar har vi valt att endast mäta fallet från Hängbron ner till sjön. De övre fallen är mycket vackra men vi väljer att se dem som olika fall.

11. Konungen 48 meter Ytterligare ett fall som är svårt att mäta. Vi får det dock till 48 meter med viss osäkerhet.

12. Meåfallet 44 meter I vårt tycke kanske Sveriges vackraste vattenfall, men också svårmätt. Fallet kan vara högre om man kan mäta bättre.

13. Muddusfallet 43 meter Det stora fallet i Muddus uppges vara 42 meter högt, vi får det till 43 meter.

14. Askasfallet 43 meter Detta är det mindre av de två fallen i Muddus och i vattenmängd stämmer det. Men när vi mäter höjden får vi det till samma som Muddusfallet.

15. Hällingsåfallet 37 meter Troligen det häftigaste fallet i Sverige. Brukar uppges till 42 meter, men vi får det till 37 meter.

16. Lysegårdens vattenfall 35 meter Lite svårt att mäta men vi får det till 35 meter.

17. Brudslöjan (Älvdalen) 35 meter Detta fall har vi inte kunnat mäta eftersom det är svårt att se i Lidarkartorna. Vi har gått på den höjduppgift vi hade.

18. Rivsjöfallet 32 meter Ganska svårt att mäta, men vi fick det till 32 meter.

19. Vålsjöfallet 31 meter Uppges vara 48 meter, men fick 31 meter i vår mätning.

19. Fluxfallet 31 meter Sägs vara 40 meter höjt, men blev 31 när vi mätte.

20. Dunkehallafallet 31 meter Det kan diskuteras hur man ska mäta detta fall, vi har mätt från bron.