• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Ramhultafallet

Vägbeskrivning

Ramhultafallet är ett vattenfall som ligger öster om Kungsbacka. Fallet ligger där Ramnån från högre terräng faller över branta klippor ner i sjön Lygnern. Vattenfallet har flera etapper och en total fallhöjd på omkring 56 meter.

Vid Ramhultafallet har det under årens lopp funnits flera kvarnar ända sedan 1600-talet. Den sista kvarnen stod kvar ända in på 1900-talet. Ägaren till kvarnen bodde på gården Prästatorpet som idag heter Buarås. Men mjölnaren var anställd och den sista mjölnaren sägs bott på andra sidan sjön och rodde varje dag till arbetet. I början av 1900-talet kostade det bönderna som ville ha sin säd malen 25 öre per säck säd.

Vid rastplatsen som finns vid vattenfallet så kan man också se resterna av grunden till en smedja som också funnit på platsen. Men fallet har äldre historia än så, enligt Valdemar II's jordebok, ska på 1200-talet gränsen mellan Sverige och Danmark gått här.

Vattenmängden i fallet varierar stort, från rikliga mängder på våren till bara droppande senare på sommaren. Vid vårt besök fanns inte mycket vatten i fallet.