• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturkarta för Ekerö kommun

Ekerö kommun, belägen i Mälaren väster om Stockholm, erbjuder en mängd möjligheter för friluftsliv genom sina många naturreservat. Kommunen hyser elva dokumenterade naturreservat enligt Äventyrligare: Eldgarnsö, Väsby hage, Björkö, Huvududden, Husby, Skansholmen, Djurgård, Gåsholmen, Adelsö-Sättra, Bonavik och Lovö. Dessa områden sträcker sig över diverse landskap, från skogar och ängar till kustlinjer och sjösystem, och erbjuder en rik mångfald av växt- och djurliv.

Eldgarnsö är känt för sina gamla ekar och variation av svamparter. På Huvududden kan man uppleva det öppna kulturlandskapet. Naturreservatet på Björkö, som ligger på ön med samma namn, är hem för en unik blandning av kulturlandskap och skogsområden. Reservaten i Husby och Skansholmen visar upp exempel på områden där människor har interagerat med naturen på ett hållbart sätt genom historien.

Gåsholmen och Adelsö-Sättra, liksom Bonavik och Lovö, erbjuder en stor bredd av naturupplevelser, från stilla skogar till Mälarens glittrande vatten. I Djurgårdens naturreservat kan besökarna uppleva både storslagen natur och kulturhistoriska spår. I Väsby hage finns en unik blandning av olika landskapstyper. Varje reservat har sin egen karaktär och attraktioner, vilket gör Ekerö kommun till en attraktiv destination för alla som är intresserade av friluftsliv.