• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturkarta för Avesta kommun

Avesta kommun har flera spännande platser för friluftsliv. Ett exempel är Morfars ort, en gammal gruva, samt Döda Fallen, en intressant ravin som båda kan utforskas.

Kommunen är även hem åt flera naturreservat, inklusive Tallåsen, Prästgårdsängen, Bysjöholmarna, Fullsta och Bredmossen, för att nämna några. Dessa områden erbjuder många möjligheter för vandring, fågelskådning och andra friluftsaktiviteter, samtidigt som de skyddar viktiga livsmiljöer och bidrar till bevarandet av biologisk mångfald.

Utöver dessa, finns det också Färnebofjärden nationalpark i Avesta kommun. Nationalparken är en värdefull plats för bevarandet av Sveriges unika natur och erbjuder ytterligare möjligheter för friluftsliv.

I korthet, är Avesta kommun rikt på natursköna platser som erbjuder många möjligheter för de som njuter av friluftsliv, från att utforska gamla gruvor och raviner till att vandra genom skyddade naturområden och en nationalpark.