• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturkarta för Hagfors kommun

Hagfors kommun, belägen i Värmlands län, erbjuder möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. Bland platserna i kommunen finns Brattfallet, ett vattenfall som lockar besökare med sin naturliga skönhet och imponerande kraft. Muntersbergsgruvan är en gruva som ger besökare en inblick i regionens historia och gruvdrift.

Kommunen har också flera naturreservat, till exempel Ginbergsängen erbjuder besökare en vacker ängsmark med en mångfald av växt- och djurliv. Nordsjöskogen är ett skogsområde som erbjuder vandringsleder och möjligheter till avkoppling i naturen. Fräkensjömyrarna är en våtmark som är känt för sin biologiska mångfald och är ett populärt område för fågelskådning.

Sörskog Skallberget och Norskog Skallberget är natursköna platser där besökare kan njuta av vandring och vacker natur. Råda Stormosse är en mossrik miljö med unika växtarter och är populärt för naturstudier och botaniskt intresse. Mana-Örbäcken är ett annat naturområde som lockar besökare med sina vackra vyer och möjligheter till friluftsliv.